Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Điện và thuỷ lợi
Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoặc TKBVTC và dự toán) về lĩnh vực điện và thủy lợi
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 6.Tham_dinh_dieu_chinh_bao_cao_kinh_te_-_ky_thuat.doc 26.5 Kb

Nội dung trích yếu :
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản.
- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: 03 bản.
- Văn bản thống nhất điều chỉnh Báo cáo KTKT của cấp thẩm quyền: 03 bản.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã phê duyệt: 01 bộ.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh: 09 bộ.
- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh (nếu có): 09 bản.
- File mềm TKBVTC và dự toán điều chỉnh: 01 đĩa CD.
b. Thời gian giải quyết:Phòng Kinh tế không qLiên kết website

BẢN QUYỀN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353867206 - Email: phongkinhtedienban@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập