Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
A. CĂN CỨ BAN HÀNH - Luật An toàn thực phẩm; - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; - Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; - Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện
Lĩnh vực công thương
2 Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán Công trình kiên cố hoá kênh mương loại III
a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III. 03 bản. - Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản. - Hồ sơ thiết kế - dự toán ( 09 bộ ). - File mềm thiết kế BVTC và dự toán: 01 đĩa CD b. Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 12 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 10 ngày làm việc
Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III
3 Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoặc TKBVTC và dự toán) về lĩnh vực điện và thủy lợi
a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản. - Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: 03 bản. - Văn bản thống nhất điều chỉnh Báo cáo KTKT của cấp thẩm quyền: 03 bản. - Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã phê duyệt: 01 bộ. - Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh: 09 bộ. - Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh (nếu có): 09 bản. - File mềm TKBVTC và dự toán điều chỉnh: 01 đĩa CD. b. Thời gian giải quyết:Phòng Kinh tế không q
Điện và thuỷ lợi
4 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng về lĩnh vực điện và thủy lợi
a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị thẩm định BC KTKT của chủ đầu tư: 03 bản - Quyết định chọn đơn vị tư vấn thẩm tra: 03 bản - Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản - Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (nếu có): 03 bản. - Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản. - Quyết định chọn đơn vị tư vấn lập BCKTKT kèm theo chứng chỉ người chủ trì thiết kế: 03 bản - Hồ sơ Báo
Điện và thuỷ lợi
5 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng về lĩnh vực điện và thủy lợi
a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của chủ đầu tư: 03 bản. - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán: 03 bản. - Hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do đơn vị thiết kế lập: 09 bộ. - Kết quả thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (nếu có): 03 bản. - Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát: 03 bản. b. Thời gian giải quyết hồ sơ:phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc
Điện và thuỷ lợi
6 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư: 03 bản. - Nhiệm vụ khảo sát và dự toán do đơn vị thiết kế lập 09 bộ. - Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản. - Quyết định chọn đơn vị tư vấn thiết kế: 03 bản. - Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế: 03 bản. - Kết quả thẩm tra nhiệm vụ khảo sát của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản. - File mềm dự toán: 01 đĩa CD b. Thời gian giải quyết hồ sơ:Phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc
Điện và thuỷ lợi
7 Cấp phép thủy lợi
Cấp phép thủy lợi
Thủy lợi
8 Thủ tục cấp phép kinh doanh rượu, thuốc lá
Thủ tục cấp phép kinh doanh rượu, thuốc lá
Lĩnh vực công thương


Liên kết website

BẢN QUYỀN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353867206 - Email: phongkinhtedienban@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập