Tổ chức xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 07/10/2016 .Lượt xem: 852 lượt.
Ngày 19 tháng 8 và ngày 30 tháng 9 năm 2016, Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn tổ chức xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 06 cơ sở sản xuất

Ngày 19 tháng 8 và ngày 30 tháng 9 năm 2016, Phòng kinh tế thị xã Điện Bàn tổ chức xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã, gồm các cơ sở Mắm cá cơm Tuyết Hạnh; Cơ sở kinh doanh rau sạch Bảo An, HTX NN Điện Minh 2; cơ sở chế biến càfe Phương Đông; Hộ kinh doanh rau hữu cơ Gò Nổi; Hộ kinh doanh nước mắm Nguyễn Thị Hiên. Số người tham dự 22/23 người đăng ký xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. 

Xác nhận kiến thức là hình thức thi trắc nghiệm đánh chéo vào câu trả lời đúng. Phần thi gồm 30 câu hỏi, trong đó có 20 câu kiến thức chung và 10 câu chuyên ngành. Nếu cơ sở trả lời đúng 80% câu hỏi trở lên sẽ được Phòng Kinh tế cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thời hạn giấy xác nhận kiến thức ATTP có hiệu lực 3 năm,kể từ ngày cấp giấy
Đây là một trong các điều kiện để Phòng Kinh tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở theo thẩm quyền.