Hướng dẫn số 594/HD-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thị xã Điện Bàn
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 19/05/2016 .Lượt xem: 598 lượt.
Hướng dẫn thực hiện các điều kiện và các thủ tục công nhận sáng kiến trên địa bàn thị xã Điện Bàn
tải file tại đây: Hướng dẫn số 594/HD-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thị xã Điện Bàn.pdf