Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2016
Tác giả: Nguyệt Hồ .Ngày đăng: 28/04/2016 .Lượt xem: 562 lượt.
Sáng ngày 27/4/2016, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2016. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo ở tỉnh, thị xã. Ông Phan Minh Dũng, UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã và Ông Nguyễn Đức Chơi, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn đồng chỉ trì Hội nghị.


       Vụ Đông Xuân 2015-2016, tổng diện tích gieo trồng toàn thị xã là 11.423 ha, trong đó lúa 5.656 ha, năng suất ước đạt 58 tạ/ha, giảm 3,95 tạ/ha, sản lượng 32.806 tấn, giảm 2.412 tấn so với vụ Đông Xuân 2014-2015. Nguyên nhân giảm là do tình hình thời tiết, bệnh đạo ôn và chuột cắn phá. Cũng do ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh nên năng suất của một số cây màu giảm như lạc, dưa hấu, khai thác hải sản cũng không cao… Tuy nhiên, đây lại là vụ bà con nông dân phấn khởi vì trúng đậm giá ớt. Lĩnh vực chăn nuôi ổn định, chưa có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.
Về kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2016, theo lịch tỉnh bắt đầu gieo sạ từ 20/5 -05/6/2016,  lúa trổ 25/7 - 10/8, thu hoạch chậm nhất đến 10/9/2016. Cơ cấu giống tập trung trên giống trung, ngắn ngày như BC15, VN121, HT1, Thiên ưu 8, PC6, TH3-3. Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương, các đồng chí lãnh đạo, ngành phục vụ nông nghiệp cùng nhau đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc khó khăn trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm để áp dụng trong công tác quản lý, điều hành giúp sản xuất vụ Hè Thu 2016 đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.