Công văn số 67/BXTĐT-XTTM ngày 29/2/2016 của Ban xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp V/v Mời tham gia Hội chợ VIETNAM EXPO 2016 và Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế năm 2016
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 10/03/2016 .Lượt xem: 599 lượt.
V/v Mời tham gia Hội chợ VIETNAM EXPO 2016 và Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế năm 2016
tải file tại đây Công văn số 67/BXTĐT-XTTM