Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã Điện Bàn
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 24/02/2016 .Lượt xem: 728 lượt.
Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháng 2 ước đạt 674.394,3 triệu đồng.

Trong tháng 2 năm 2016, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã ước đạt 674.394,3 triệu đồng (tính theo giá hiện hành), so với cùng kỳ năm trước tăng 10,4%. Cộng dồn 2 tháng ước đạt 1.641.607,9 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,7%. Trong đó, nhiều mặt hàng sản xuất giữ được nhịp độ tăng trưởng cao như: công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, sản xuất kim loại, dệt...

Đạt được kết quả trên, nhờ làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với việc tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.