Quy định trình tự, thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 22/02/2016 .Lượt xem: 355 lượt.
Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

            1. Thoả thuận nghiên cứu đầu tư (lồng ghép giải quyết các thủ tục: cung cấp thông tin về địa điểm thực hiện dự án; cung cấp thông tin quy hoạch và các thông tin có liên quan khác);

2. Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án;

3. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng; xác định giá đất;

4. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc diện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

5. Thông báo thu hồi đất; Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013);

6. Cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

7. Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

8. Đăng ký cấp điện;

9. Thẩm định thiết kế cơ sở; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

10. Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; cấp Giấy phép xây dựng.