Tình hình sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau Nguyên đán Bính Thân 2016
Tác giả: Thủy Tiên .Ngày đăng: 18/02/2016 .Lượt xem: 715 lượt.
Sáng ngày 17/02/2016, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc họp nhằm phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Phòng Kinh tế và các ngành liên quan; ở xã, phường có đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, Ban nông nghiệp và các Hợp tác xã nông nghiệp.Tình hình thời tiết có ảnh hưởng không khí lạnh, âm u và có rét lạnh, đến mùng 03 Tết thời tiết nắng ấm. Diện tích gieo sạ lúa Đông Xuân 5.646,35 ha, cây ngô 1.008,8 ha/1.100 ha, cây lạc 1.304,9 ha/1.290 ha, cây chất bột có củ 287,2 ha, rau đậu các loại: 2.668,8 ha. Hiện nay, lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng, cây rau màu giai đoạn phát triển thân lá - ra hoa, tạo quả... Nhìn chung, cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

Trên cây lúa, chuột gây hại nặng cả về diện tích và tỷ lệ, diện tích nhiễm 175 ha, sâu cuốn lá nhỏ rải rác, mật độ 1-2 con/m2, bệnh đạo ôn lá gây hại rải rác, cục bộ có cháy chòm tại vùng Đông Điện Bàn, diện tích nhiễm 14 ha. Với thời tiết như hiện nay dự báo thời gian đến bệnh đạo ôn lá sẽ phát sinh gây hại nặng trên giống Xi23, 13/2, OM4900 và BC15. Ngoài ra một số diện tích gieo sạ muộn do thời tiết rét lạnh chuyển vàng sinh lý.

Trên cây màu có sâu ăn lá, rệp gây hại rải rác trên cây ớt, bệnh nấm hạch gây hại rải rác trên cây cove, chết ẻo trên cây lạc DTN 24,5 ha (nhiễm nhẹ) tỉ lệ 2,5-5%.

Tình hình chăn nuôi ổn định, chưa có dấu hiệu phát sinh dịch bệnh, chuẩn bị triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2016.