Hội nghị CBCC Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn năm 2016
Tác giả: Hồng Quang .Ngày đăng: 11/01/2016 .Lượt xem: 922 lượt.
Ngày 08/01/2016, tại Hội trường Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn, công đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm 2016, dự Hội nghị có đồng chí Đặng Bảo Hiếu Phó Trưởng phòng Nội vụ.

Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu năm 2016; Thông qua quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 bằng biểu quyết 100% thống nhất với dự thảo nghị quyết. Hội nghị bầu ra Ban thanh tra nhân dân gồm 02 đồng chí: ông Ngô Văn Tân và bà Vương Thị Cẩm Vân.

Qua Hội nghị ông Lê Văn Ngọ - Phó Trưởng phòng, Chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2016 được 100% đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức thống nhất hưởng ứng.

Kết thúc Hội nghị ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng, tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn cơ sở của Phòng cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Phòng Kinh tế sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.


Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Phòng Kinh tế năm 2016

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức