43/TB-TTHĐ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 700 lượt.
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thị xã ban hành đến hạn tổng kết và thảo luận thông qua Đề án Phát triển chợ và siêu thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2016, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn Khoá X quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 17.
Download Thông báo số 43/TB-TTHĐ