Điện Nam Bắc tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2015.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 760 lượt.
Ngày 9/11/2015, Ban Tư pháp phường Điện Nam Bắc phối hợp với các hội, đoàn thể của Phường tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2015.

   Tham gia đoàn diễu hành có trên 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, lực lượng công an cùng với xe loa tuyên truyền lưu động đi theo lộ trình dọc tuyến đường ĐT.607A và các tuyến đường liên Khối trên toàn phường.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015. Thông qua diễu hành lần này Ban Tư pháp phường  đã tuyên truyền các Luật như Luật Căn cước, Luật Hộ tịch, Luật Xây dựng, Luật Hôn nhân gia đình. Đồng thời tuyên truyền trong nhân dân về những việc làm cụ thể, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật.


   Hoạt động diễu hành lần này cũng nhằm phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Phường Điện Nam Bắc trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến Pháp, Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.