Chi bộ Công an phường Điện Nam Đông Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2015 - 2017)
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 957 lượt.
Sáng ngày 21/11/2015, Chi bộ Công an phường Điện Nam Đông tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Nhiệm kỳ (2015 - 2017). Đại hội nhằm đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Chi bộ Công an phường Điện Nam Đông được thành lập vào ngày 15/7/2015, với 05 đảng viên là chiến sĩ công an phường. Trong công tác chỉ đạo điều hành, Chi bộ luôn phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đúng 19 điều đảng viên không được làm và thực hiện nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nhìn chung trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Công an thị xã, sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường Điện Nam Đông, sự phối hợp của UB MTTQ, các ngành đoàn thể của phường; Công an phường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ đến, nhiệm kỳ (2015-2017), Công an phường xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào phát triển sự nghiệp Kinh tế - Xã hội trên địa bàn phường, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Điện Nam Đông nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã đề ra. Không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, các vụ khiếu nại đông người trái pháp luật, kiềm hãm sự gia tăng tội phạm, đảm bảo xử lý 100% các vụ việc xảy ra trên địa bàn phường theo đúng quy định của pháp luật.

    Đại hội cũng đã bầu Trung tá Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Công an phường làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2017).