Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức tư vấn pháp luật cho hội viên phụ nữ.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 565 lượt.
Ngày 07/11/2015, tại UBND phường Điện An, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Điện Bàn đã tổ chức buổi tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (sửa đổi); Tham dự buổi tư vấn, có chị Phạm Thị Nhung - Phó Chánh án Tòa án nhân dân – Thành viên Tổ tư vấn pháp luật thị xã làm báo cáo viên và hơn 90 chị em là hội viên phụ nữ trên địa bàn.

   Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch chính sách, luật pháp năm 2015; Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  năm 2015 với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”;
   

   Tại đây, các chị em hội viên phụ nữ được giới thiệu những điểm mới trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đồng thời giải đáp thắc mắc các câu hỏi của các chị về các vấn đề liên quan đến Luật. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp các hội viên phụ nữ thấy rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Luật; nhanh chóng đưa Luật đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.