581/TB - UBND Nội dung họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã ngày 16/11/2015.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 706 lượt.
Ngày 16/11/2015, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban công tác dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận: