567 /TB - UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10, triển khai công tác chủ yếu tháng 11/2015.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 767 lượt.
[In bài] Ngày 05/11/2015, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai công tác chủ yếu tháng 11 năm 2015, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên Uỷ ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh & Xã hội, Y tế, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM-DV, Ban Quản lý các dự án ĐTXDCT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đài Truyền thanh –Truyền hình, Chi cục Thống kê,Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2015, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận: