Nhân dân thôn Hạ Nông Đông – xã Điện Phước ra quân làm mặt bằng đường giao thông nội đồng.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 689 lượt.
Vừa qua, nhân dân Tổ 1 và Tổ 2 thôn Hạ Nông Đông - xã Điện Phước đã ra quân làm mặt bằng phục vụ cho công tác bê tông hóa giao thông nội đồng và giao thông nông thôn trên địa bàn thôn.


Nhân dân Tổ 01, thôn Hạ Nông Đông ra quân
làm mặt bằng giao thông nội đồng.

Các tuyến đường được chọn để làm mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và đi lại hằng ngày của bà con nhân dân. Nhưng do lũ lụt và các điều kiện khách quan khác mà tuyến đường ngày càng xuống cấp, chiều rộng mặt đường ngày càng hẹp dần, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, hang chuột, cỏ dại mọc um tùm gây không ít khó khăn trong quá trình vận chuyển nông sản và đi lại của bà con nhân nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Chi ủy - Chi bộ thôn đã chỉ đạo Ban Nhân Dân, Ban Công Tác Mặt Trận, các Đoàn thể, Tổ Đoàn kết số 1 và số 2 tiến hành họp nhân dân để tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của tất cả các hộ dân của hai tổ. Nên qua hơn nửa tháng thi công, nhân dân hai tổ đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng với tổng chiều dài hơn 2km.


Mặt bằng tuyến đường Tổ 01, thôn Hạ Nông Đông

Việc làm trên thể hiện được ý thức và tinh thần đoàn kết, thống nhất ngày càng cao của nhân dân hai tổ. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trong quá trình xây dựng Nông thôn mới của xã nhà.