Điện Thọ - Trao tặng bò cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 797 lượt.
Ngày 26/11/2015, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Thọ, tổ chức trao tặng 12 con bò giống cho 12 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn (2016-2020).

    Theo đó, 12 con bò giống lai sin chất lượng tốt với tổng giá trị 180 triệu đồng đã được trao cho các hộ nông dân còn khó khăn,đồng thời nâng tổng số bò giống được trao tặng tại xã Điện Thọ của chương trình này thành 15 con.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 1.500.000 đồng trích từ quỹ vì người nghèo của xã, để mỗi hộ có điều kiện xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi được đảm bảo tốt.


    Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, với mong muốn tiếp sức và trợ giúp cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, giúp các hộ gia đình còn nhiều khó khăn phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, đồng thời, góp phần cho địa phương giữ vững tiêu chí về hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới trong những năm đến.