Điện Nam Đông - Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2015 - 2016
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 702 lượt.
Sáng ngày 17/11/2015, UBND phường Điện Nam Đông tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2015- 2016.

Năm 2015, phường Điện Nam Đông gieo sạ, cấy lúa 373 ha, đạt 99% so với kế hoạch,  năng xuất bình quân đạt 55 tạ/ha; sản lượng đạt 2051,5 tấn. Về cải tạo vườn tạp, trên địa bàn phường có 1.298 vườn với tổng diện tích 78 ha, chủ yếu trồng các loại cây rau màu, cây cảnh và trồng cỏ nuôi bò tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường, đồng thời tăng thu nhập cho hộ nông dân. Có hộ thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Trong chăn nuôi thú y, toàn phường có tổng đàn trâu 06 con, đàn bò 440 con, đàn lợn 3.325 con, gia cầm 38.000 con. Công tác tiêm phòng đạt 92%. Nuôi trồng thủy sản, toàn phường có 10 gia trại trong đó, chủ yếu nuôi cá tràu lai. Ngoài ra, nuôi lươn, ếch, bồ câu, chim cút và con vật nuôi khác; ước tính tổng thu nhập từ ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt 19,326 tỷ đồng.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2015 – 2016 với mục tiêu: Tổng sản lượng cây lương thực có hoạt là 2.281,3 tấn đạt 98% so kế hoạch. Chăn nuôi, tiếp tục động viên các hộ nông dân trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá nước ngọt và các con vật nuôi khác...; đối với sản xuất nông nghiệp, chủ yếu cơ cấu các giống lúa chủ lực, có thời gian sinh trưởng phù hợp theo từng trà, vận động nông dân xuống giống kịp thời, đảm bảo theo hướng dẫn lịch thời vụ của các cấp ngành nông nghiệp; tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng đưa kỷ thuật khoa học vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị thu nhập đối với diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.