Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử có phần mở rộng @dienban.gov.vn
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 823 lượt.
Để tạo điều kiện cho CB-CC các cơ quan đơn vị, truy cập sử dụng hộp thư điện tử có phần mở rộng @dienban.quangnam.gov.vn, Văn phòng HĐND&UBND huyện cung cấp hướng dẫn truy cập, sử dụng hộp thư này. Chúc CB-CC thành công.