Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: Phòng Knh tế .Ngày đăng: 18/11/2022 .Lượt xem: 209 lượt.
Ngày 23/9/2022, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã (Bộ phận 01 cửa). Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ thì xuất phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý đô thị (tối đa 0,5 ngày).

Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tổ chức thâm định hồ sơ, kiểm ta thực tế.

- Khi thẩm định hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng theo thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đảm ứng được các nội dung theo thông báo thì Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp phép xây dựng.

- Nếu hồ sơ đảm bảo thì tham mưu Giấy phép xây dựng công trình và chuyển hồ sơ cho UBND thị xã (tối đa 17 ngày).

Bước 4: Lãnh đạo UBND thị xã xem xét, ký Giấy phép xây dựng công trình. Văn thư HĐND & UBND thị xã chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đô thị scan lưu (tối đa 01 ngày).

Bước 5: Phòng Quản lý đô thị chuyển hồ sơ qua Bộ phận 01 cửa trả kết quả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) (tối đa 0,5 ngày).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn (Số 24, đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam)

3. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng: Theo khoản 1, điều 43, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất);

c) Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định đối với dự án có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 và thẩm định công trình công nghiệp nhẹ tại điểm a, khoản 4, Điều 109, Nghị định 15/2021/NĐ-CP); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định này; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.


Nguồn tin: UBND thị xã