Danh mục sáng kiến kinh nghiệm được UBND thị xã Điện Bàn công nhận năm 2016, năm 2017
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 13/08/2018 .Lượt xem: 1146 lượt.

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm đã được UBND thị xã công nhận năm 2016: danh sach sang kien 2016 UBND.xls
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm đã được UBND thị xã công nhận năm 2017: 
14. Danh muc sang kien kem theo Quyet dinh UBND thi xa.xls
25. Danh muc kem theo To trinh UBND thi xa bo sung sang kien dot 2 nam 2017.xls