Tập huấn lập dự án, phương án kinh doanh
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 31/07/2018 .Lượt xem: 650 lượt.
Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức khóa tập huấn Lập dự án, phương án kinh doanh

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đạt-Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã, Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đoàn thanh niên thị xã, các Đoàn thanh niên các xã, phường và các học viên là đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thanh niên có như cầu kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Mục đích lớp tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thanh niên có nhu cầu kinh doanh, xây dựng ý tưởng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, từ quản trị điều hành đến lập hồ sơ vay vốn, thuyết phục các nhà đầu tư và các đối tác.