Cuộc thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2018
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 31/07/2018 .Lượt xem: 963 lượt.
Ngày 30/7/2018, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn thị xã Điện Bàn tổ chức chấm điểm và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn thị xã năm 2018.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. Đồng thời, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn nhằm chuẩn bị tham gia bình chọn cấp tỉnh trong thời gian đến.


Các sản phẩm tham gia cuộc thi

Cuộc thi bình chọn sản phẩm nông thôn thị xã Điện Bàn năm 2018 được phát động vào tháng 3/2018, đến nay có 19 sản phẩm/bộ sản phẩm từ 14 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Điện Bàn tham gia.
  Các sản phẩm tham gia cuộc thiCác sản phẩm tham gia cuộc thi


Sản phẩm: Đèn bình phong Hồn quê (Cơ sở Gỗ nghệ thuật Lạc Việt)

Sản phẩm: Hộp bánh mứt ngày xuân (Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp)