Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống lò hơi kiểu đứng lấy nhiệt bằng hơi nước”
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 25/05/2018 .Lượt xem: 546 lượt.
Vào chiều ngày 25/5/2018, Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn đã tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống lò hơi kiểu đứng lấy nhiệt bằng hơi nước” tại Hợp tác xã nông nghiệp Điện Thọ II.

Tham dự buổi nghiệm thu, có sự tham gia của lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Điện Thọ và Hợp tác xã nông nghiệp Điện Thọ II.

Đề án này có tổng kinh phí 176.704.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương năm 2018 hỗ trợ 50.000.0000 đồng đầu tư hệ thống 01 lò hơi đứng và 02 nồi nước sôi.

Với việc đầu tư này sẽ giúp Hợp tác xã nông nghiệp Điện Thọ II đảm bảo quy trình sản xuất khép kín, tăng năng suất lao động cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường tại Điểm giết mổ gia súc-gia cầm tập trung xã Điện Thọ.

Việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến hơn nhằm đáp ứng được các yêu cầu cần thiết, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp tại địa phương .