Hội thảo thành lập và phân công nhiệm vụ cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 13/03/2018 .Lượt xem: 818 lượt.
Sáng ngày 09/3/2018, tại thị xã Điện Bàn, Ban quản lý dự án CRS thị xã phối hợp cùng tổ chức Catholic Relife Services (CRS) tổ chức Hội thảo thành lập và phân công nhiệm vụ cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã đối với 03 phường thuộc địa bàn hoạt động của dự án: Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc.

Tham dự buổi Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, các hội, đoàn thể; Ban chỉ huy quân sự phường; các cán bộ phụ trách: Văn phòng HĐND&UBND; Địa chính-xây dựng; Ban nông nghiệp; Trưởng Ban nhân dân các khối phố của 3 phường.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn II)” giữa UBND thị xã Điện Bàn và tổ chức CRS vào ngày 18/9/2017.

Mục tiêu buổi Hội thảo nhằm xác định vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan bằng sơ đồ VENN, Thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp phường, Hoàn thành tập huấn công cụ số 1: Thu thập tài liệu thứ cấp để lập kế hoạch phòng tránh thiên tai dựa vào cộng đồng cấp xã theo Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009.