Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 23/12/2017 .Lượt xem: 678 lượt.
Tại kỳ họp thứ 04 ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 thay thế Luật Thủy sản số 17/2003/QH11.
Theo Luật mới, Nhà nước có chính sách đầu tư cho: Xây dựng cảng cá loại I, loại II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản thống nhất từ Trung ương đến địa phương… Đồng thời, sẽ xây dựng các khu bảo tồn biển bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Thuyền trưởng tàu cá Việt Nam phải thông báo ít nhất trước 01 giờ̀ khi tàu ra, vào cảng cá cho tổ chức quản lý cảng cá. Luật cũng nghiêm cấm hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại… Chương trình điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản được tổ chức định kỳ 05 năm trên phạm vi cả nước.
Bên cạnh đó, Nhà nước công nhận và giao quyền quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các tổ chức cộng đồng có thành viên sinh sống và được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó, đăng ký tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 01 khu vực địa lý nhất định, có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.
Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Văn bản đính kèm: 17237421.pdf