Quy định về giá bán điện từ ngày 01/12/2017
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 15/12/2017 .Lượt xem: 680 lượt.
Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT về quy định giá bán điện
Theo đó, 
- Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Văn bản đính kèm: 4495_bct_ngay30112017_giabandien2017.pdf