Thay đổi yêu cầu về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 15/12/2017 .Lượt xem: 539 lượt.
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 13/2017/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2012/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Theo đó, đối với các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước thì tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu không nung được điều chỉnh như sau:
- Đối với các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ và vùng Đông Nam bộ:
+ Tối thiểu 90% tại các khu đô thị từ loại III trở lên;
+ Tối thiểu 70% tại các khu vực còn lại.
- Đối với các tỉnh còn lại:
+ Tối thiểu 70% tại các khu đô thị từ loại III trở lên;
+ Tối thiểu 50% tại các khu vực còn lại.
(Quy định hiện hành tỷ lệ bắt buộc là 100% trong tổng số vật liệu xây)
Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn áp dụng tỷ lệ 100%; Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn phải sử dụng tối thiểu 80% (tăng 30% so với quy định hiện hành).
Thông tư 13/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.
[vanbanphapluat.co] 13-2017-tt-bxd.pdf
Nguồn tin: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi