Công bố nhãn hiệu tập thể “Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Triêm” và nhãn hiệu chứng nhận “Bê thui Cầu Mống”
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 01/12/2017 .Lượt xem: 877 lượt.
Chiều ngày 30/11/2017, Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn tổ chức buổi lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Triêm” và nhãn hiệu chứng nhận “Bê thui Cầu Mống” với sự tham dự của các doanh nghiệp, Tổ hợp tác, hộ sản xuất và kinh doanh bánh tráng Phú Triêm, Bê thui Cầu Mống trên địa bàn xã Điện Phương.

Việc tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống xuất phát từ nhu cầu phát triển sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người dân, là cơ sở gắn với phát triển du lịch và phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa, lịch sử kết tinh trong từng sản phẩm truyền thống. Với quy mô sản xuất nhỏ, các sản phẩm làng nghề sẽ gặp khó khăn trong chiến lược marketing nên quyền sở hữu công nghiệp là cần thiết để sản phẩm được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, đưa các sản phẩm đặc trưng, làng nghề trở thành hàng hóa, tham gia vào các kênh tiêu thụ có giá trị.

Hiện nay đã có 19 thành viên được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể “Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Triêm” và những người đủ điều kiện khác sẽ tiếp tục đăng ký sử dụng nhãn hiệu.
Nguồn tin: Tác giả: Huyền Chi