Công điện số 05 ngày 10/11/2017 của BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Haikiu) và tình hình mưa lũ
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 10/11/2017 .Lượt xem: 444 lượt.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Haikiu) và tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công điện số 05 ngày 10/11/2017 đề nghị:

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện văn bản số 6133/UBND-KTN ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo phối hợp với các địa phương, đơn vị:

- Thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm của bão (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng từ vĩ tuyến 13,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tuy theo diễn biến của bão).

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

  3. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị:

  - Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các xã có đường cao tốc đi qua (đặc biệt sạt lở đất tại các huyện miền núi: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước); sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra;

  - Tổ chức cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm (sạt lở đất, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét) để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh;

  - Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra (đặc biệt là các hồ chứa nước có tràn xả sâu Phú Ninh, Việt An, Vĩnh Trinh, Trung Lộc và các hồ đã tích đầy nước);

  - Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước Hố Lau, Nước Rôn, Hóc Két tăng cường theo dõi, kiểm tra, khắc phục sự cố hư hỏng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kế hoạch sơ tán dân, ứng cứu khi cần thiết.

  4. Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp đề xuất phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình, hạ du các hồ chứa thủy điện thuộc quy trình liên hồ chứa và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh trước ngày 14/11/2017.

  5. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước; vận hành điều tiết hồ theo đúng quy trình; thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ và các văn bản chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ để nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.

  7. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình, diễn biến của bão, mưa lũ và thu thập, phân tích thông tin số liệu cung cấp cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

  8. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

  9. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh./.

Nguồn tin: http://pctt.quangnam.vn