TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 06/11/2017 .Lượt xem: 504 lượt.
TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN, TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ
TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN 
TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN  
TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ 
I. Nhận xét
Hiện nay lũ trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn đang xuống chậm, trên sông Tam K đang
dao động ở mức cao. Mực nước trên các sông lúc 16 giờ ngày 06/11/2017 như sau:
Trên sông Vu Gia tại:
- Ái Nghĩa là: 9.28m, trên báo động III: 0.28m
Trên sông Thu Bồn tại:
- Giao Thủy là 8.78m, trên báo động III: 0.18m
- Câu Lâu là 4.94m, trên báo động III: 0.94m
- Hội An là 3.04m, trên báo động III: 1.04m
Trên sông Tam Kỳ tại:
- Tam K là 1.98m, dưới báo động II: 0.22m
II. Dự báo
Tối và đêm nay (ngày 06/11/2017). Mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xuống
chậm; Trên sông Tam K lên trở lại. Mực nước trên các sông có khả năng như sau :
Trên sông Vu Gia tại: Ái Nghĩa xuống mức 8.70m, dưới mức báo động III là 0.30m.
Trên sông Thu Bồn tại:
Giao Thủy xuống mức 8.30m, dưới báo động III là 0.30m.
Câu Lâu xuống ở mức 4.60m trên mức báo động III là 0.60m.
Hội An xuống mức 2.70m, trên mức báo động III là 0.70m.
Trên sông Tam K tại: Tam K lên mức 2.20m, ở báo động II.
Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà
My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và ngập úng ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên,
Điện Bàn, Hội An, TP. Tam K .
III. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.
Mức độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3