TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN, TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ
Tác giả: http://qrt.vn .Ngày đăng: 05/11/2017 .Lượt xem: 403 lượt.
TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN, TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ

TIN LŨ ĐẶC BIỆT LỚN

TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA - THU BỒN

TIN LŨ TRÊN SÔNG TAM KỲ

I. Nhận xét

Hiện nay lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên. Mực nước trên các sông lúc 16 giờ ngày 05/11/2017 như sau:

Trên sông Vu Gia tại:

- Ái  Nghĩa là: 9.84m, trên báo động III: 0.84m

Trên sông Thu Bồn tại:

- Giao Thủy là 9.08m, trên báo động III: 0.48m

- Câu Lâu là 4.52m, trên báo động III: 0.52m

- Hội An là 2.69m, trên báo động III: 0.69m

Trên sông Tam Kỳ tại:

- Tam Kỳ là 1.91m, trên báo động I: 0.21m

II. Dự báo

Đêm nay và sáng sớm mai (ngày 06/11/2017), mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên:

Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 10.5m, trên báo động III là 1.50m.

Trên sông Thu Bồn tại:

-         Giao Thủy lên mức 10.0m, trên báo động III là 1.40m.

-         Câu Lâu lên mức 5.20m, trên mức báo động III là 1.20m.

-         Hội An lên mức 3.10m, trên mức báo động III là 1.10m.

Trên sông Tam Kỳ tại: Tam Kỳ lên mức 2.2m, ở mức báo động II.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và ngập úng ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, TP. Tam Kỳ.

III. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.

Mức độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3-4

Đợt lũ này có khả năng tương đương với đợt lũ năm 2009. Tình hình lũ lụt rất phức tạp, khó lường; Kính đề nghị các cấp, các ngành có phương án chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 21 giờ 30 ngày 05/11/2017.

Tin phát lúc 17 giờ 00 phút.

Nguồn tin: http://qrt.vn