Thông báo chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ từ ngày 5 - 8/11/2017
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 05/11/2017 .Lượt xem: 673 lượt.
Thông báo số 07/TB-BCH PCTT&TKCN ngày 05/11/2017 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ từ ngày 5 - 8/11/2017

Căn cứ bản tin lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn số 07-02/TLKC-ĐKTTLQN ngày 5/11/2017 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam. Trưa chiều nay (ngày 05/11/2017), mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9.80m, trên báo động III là 0.80m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy lên mức 9.30m, trên báo động III là 0.70m, tại Câu Lâu lên mức 4.50m, trên mức báo động III là 0.50m, Hội An lên mức 2.40m, trên mức báo động III là 0.40m. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ từ ngày 5 - 8/11/2017. Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu:

          1. Chủ tịch UBND và BCH PCTT&TKCN các xã/phường:

          - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã/phường, thôn/khối phố tổ chức công tác tuyền thông, thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh;

          - Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, các xã có đường cao tốc đi qua gồm Điện Thọ, Điện Quang, Điện Tiến (đặc biệt tại các vị trí có khả năng có dòng nước chảy xiết tại các cống qua đường, cống chui dân sinh); sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra;

          - Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, cương quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở;

          - Tổ chức cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm để nhân dân biết và chủ động phòng tránh;

          - Nghiêm cấm, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa;

          - Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá, bắt dế, đi chơi trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết;

          - Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công biết thông tin về tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện;

          - Rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường;

          - Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ;

          2. Phòng Quản lý đô thị:

          Phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở, bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn sau khi nước rút.

          3. Phòng Giáo dục chỉ đạo cho các trường học chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của tình hình mưa lũ.

          4. Các phòng ban của thị xã theo dõi tình hình diễn biến của mưa lũ có phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

          5. Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã phối hợp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã thường xuyên đưa tin về diễn biến mưa lũ và công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ của các xã/phường để nhân dân chủ động phòng tránh.

          6. Các lực lượng Quân sự, Công an, lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

          7. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã/phường, ban ngành, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND thị xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã theo dõi, chỉ đạo (thông qua Phòng Kinh tế thị xã
THONG BAO UNG PHO VOI MUA LU (TRUA 5.11.2017) GIO.doc