Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 62.2013.QĐ)TTG ngày 25/20/2013 của TTCP
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 05/11/2017 .Lượt xem: 446 lượt.
Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 62.2

Quy định này áp dụng đối với sản xuất cây hàng năm trong nông nghiệp, cây dược liệu (trừ cây Sâm Ngọc Linh có quy định riêng) được các Sở, ngành liên quan của tỉnh khuyến cáo sản xuất trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Nam.
19-QD_41.UBNDT.docx