Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 05/11/2017 .Lượt xem: 253 lượt.
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư.
118.signed.pdf