Tăng cường cấp điện an toàn trước mùa mưa bão và lập phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão trên địa bàn thị xã
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 04/11/2017 .Lượt xem: 256 lượt.
Nhằm đảm bảo hệ thống điện phục vụ an toàn trước mùa mưa bão, UBND thị xã yêu cầu các Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị: Điện Lực: Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc; các Hợp tác xã đang hoạt động kinh doanh điện hạ áp nông thôn và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung.
1. Điện lực khu vực: Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc.
- Có kế hoạch nâng cấp, cải tạo lưới điện ở những nơi chưa đảm bảo an toàn nhằm đảm bảo trong mùa mưa bão.
- Thường xuyên kiểm tra và phát quang hành lang tuyến lưới điện đảm bảo những yêu cầu theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Thông tư số 31/2014/TTBCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết nội dung về an toàn điện.
- Kiểm tra gia cố, thay thế các cột điện bị nghiêng, những cột điện có khả năng gây ngã đổ do đơn vị quản lý vận hành, đặc biệt là các điểm xung yếu thường xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho hệ thống trong mùa mưa bão.
- Kiểm tra và yêu cầu các khách hàng sử dụng điện kiểm tra và thay đổi các thiết bị, phụ kiện thuộc quyền sở hữu của khách hàng không đảm bảo an toàn và có nguy cơ gây nạn về điện.
- Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão cho tất cả các cấp điện áp có thể xảy ra với hệ thống điện do đơn vị quản lý vận hành; phân công các bộ phận chuyên trách trực vận hành 24/24 đảm bảo xử lý nhanh các trường hợp sự cố về điện xảy ra.
- Báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện về UBND thị xã Điện Bàn (qua Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn).
2. Các HTX đang hoạt động kinh doanh điện hạ áp nông thôn.
- Tổ chức kiểm tra xử lý ngay những yếu tố không đảm bảo điều kiện an toàn tại những vị trí có nhiều nguy cơ gây tai nạn, sự cố về điện như: hộp bảo vệ công tơ bằng sắt, vỏ bị bung, thiết bị đóng cắt không được cố định; các vị trí tiếp địa trong hệ thống phân phối, những cột điện có khả năng gây đổ…, đảm bảo an toàn cho hệ thống trong mùa mưa bão.
- Yêu cầu khách hàng dùng điện ngừng sử dụng điện và thay thế các thiết bị, đường dây thuộc quyền sở hữu của khách hàng không đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện. 
- Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão cho tất cả các cấp điện áp có thể xảy ra với hệ thống điện do đơn vị quản lý vận hành; phân công các bộ phận chuyên trách trực vận hành 24/24 đảm bảo xử lý nhanh các trường hợp sự cố về điện xảy ra.
- Báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện về UBND thị xã Điện Bàn (qua Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn).
3. UBND các xã, phường.
- Tuyên truyền vận động nhân dân, tạo điều kiện cho ngành điện triển khai phát quang hành lang tuyến đường dây hạ thế theo quy chế phối hợp giữa các xã, phường với ngành điện.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thay thế đường dây (đã qua thời gian sử dụng hoặc có tiết diện nhỏ), thiết bị bảo vệ sau công tơ đảm bảo không chạm chập, quá tải gây nguy cơ cháy nổ. Phát quang cây cối xung quanh đường dây.
- Phối hợp với Điện lực khu vực kiểm tra, xử lý các tổ chức, các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện vi phạm các quy định về an toàn điện, đặc biệt là các điểm xung yếu có khả năng xảy ra tai nạn điện: Các điểm vui chơi giải trí, nơi công cộng tập trung đông người, những cột điện có khả năng gây đổ và những điểm vi phạm hành lang tuyến đường dây.
4. Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế.
Phòng Quản lý đô thị có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì cây xanh, duy trì hệ thống điện chiếu sáng lập kế hoạch cắt, tỉa cây đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.
Giao Phòng Kinh tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kinh doanh điện để đảm bảo cấp điện an toàn trước mùa mưa bão.
1686-2017-UBND.signed.pdf