Thông báo xả nước qua tràn của Thủy điện sông Tranh 2
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 04/11/2017 .Lượt xem: 326 lượt.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Sông Tranh kính thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị: Hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa.
Căn cứ bản tin dự báo số: 04-02/2017/ĐKTTVQN – TLST2 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát lúc 10h30 ngày 04/11/2017 dự kiến trong khoảng 12 giờ tới lưu lượng về hồ từ 5000 đến 6000 m3/s. Căn cứ số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lúc 11h15 ngày 04/11/2017: Mực nước hồ đang ở cao trình 164,68m, lưu lượng về hồ  2941,44m3/s, lưu lượng nước qua tổ máy để phát điện 190 m3/s. Do lưu lượng nước về hồ lớn hơn lưu lượng nước qua 02 tổ máy, vì vậy Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Sông Tranh kính thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị: Hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa. 
Thời gian dự kiến hồ thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn lúc 15h30 ngày 04/11/2017 với lưu lượng xả trung bình từ 500 - 1500 m3/s tuỳ theo lượng nước về hồ thực tế. Trong quá trình điều tiết hồ chứa căn cứ vào tình hình thủy văn Công ty sẽ có những bản tin thông báo tiếp theo.
thong bao xa tran lan 01 2017.pdf