Hội thảo quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đúc đồng Phước Kiều
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 18/10/2017 .Lượt xem: 751 lượt.
Sáng ngày 18/10/2017, tại UBND xã Điện Phương, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức hội thảo quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đúc đồng Phước Kiều.

Sáng ngày 18/10/2017, tại UBND xã Điện Phương, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức hội thảo quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đúc đồng Phước Kiều.

Đồng chí Lê Thủy Trinh-PGĐ Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Quảng Nam cùng đồng chí Nguyễn Đạt-PCT UBND thị xã đồng chủ trì hội thảo với sự tham của các đại biểu là đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của thị xã, UBND xã Điện Phương, Điện Minh và phường Điện An, cùng sự tham gia của các hộ dân tham gia sản xuất, kinh doanh đúc đồng Phước Kiều trên địa bàn thị xã.

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống vào năm 2004. Đến năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Phước Kiều đúc nhôm đồng”, tuy nhiên, đến nay việc quản lý, phát triển nhãn hiệu vẫn chưa được triển khai thực hiện tốt.

Hình ảnh tại Hội thảo

Hội thảo là một trong các nội dung của hoạt động quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đúc đồng Phước Kiều thực hiện trong 2 năm (từ năm 2017 đến năm 2018) thuộc Kế hoạch số 5308/KH-UBND về tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành vào ngày 26/10/2016.

Tại hội thảo, Sở Khoa học-Công nghệ đã giới thiệu về nhãn hiệu tập thể, sự cần thiết của nhãn hiệu tập thể và có sự tham gia ý kiến của các hộ sản xuất, kinh doanh đúc đồng Phước Kiều về xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm như tờ rơi, nhãn hiệu, áp phích quảng bá sản phẩm; quy trình quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể làm cơ sở xây dựng quy chế thực hiện.