Thông báo đăng ký sản phẩm dự thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 30/03/2017 .Lượt xem: 1070 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn thông báo cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký sản phẩm dự thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”

1. Mục đích bình chọn:

- Khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công và phát huy, tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với chữ Quốc ngữ - vùng  đất Thanh Chiêm – nơi tọa lạc Dinh trấn Quảng Nam và sự hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ.

2. Nội dung cuộc thi:

- Sản phẩm dự thi thể hiện hình ảnh mang tính đặc trưng riêng của làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ gắn liền với Dinh trấn Thanh Chiêm (Gợi ý: các kiểu viết của bộ chữ Quốc ngữ; chữ thường, chữ in, chữ hoa, thư pháp...; Các chữ Quốc ngữ thời sơ khai gắn với Dinh trấn Thanh Chiêm như: Cacham, Cacium, Kẻ Chàm, Ke cham, Dinh Cham, Dinh Chiêm...(tức là Dinh trấn Thanh Chiêm) ; thời điểm xây dựng Dinh trấn 1602...).

- Sản phẩm được sản xuất dưới dạng mô hình, biểu tượng, biểu trưng, tranh văn hóa nghệ thuật, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, quà lưu niệm,...

- Nhóm lĩnh vực dự thi: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sản xuất từ gỗ, mây, tre, lá, cói, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản,…

- Hình thức dự thi: Các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi theo hình thức gửi mẫu sản phẩm kèm theo phần thuyết trình về đặc điểm của sản phẩm.

3. Thời gian tổ chức bình chọn: tháng 6/2017.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn hạn cuối đến ngày 15/5/2017.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn: Phòng Kinh tế Điện Bàn, Địa chỉ: Số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Thông báo:Thong baoi-UBND TX Dien Ban.pdf
Thể lệ cuộc thi:8176-2017-QD-UBND.signed.pdf