Đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 09/02/2017 .Lượt xem: 557 lượt.
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. - Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn nhằm chuẩn bị tham gia bình chọn cấp tỉnh trong thời gian đến.

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thị xã Điện Bàn Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn.

Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn thông báo cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Điện Bàn đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích bình chọn:

- Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn nhằm chuẩn bị tham gia bình chọn cấp tỉnh trong thời gian đến.

2. Thời gian tổ chức bình chọn: tháng 5/2017.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn hạn cuối đến ngày 15/5/2017.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn: Phòng Kinh tế Điện Bàn, Địa chỉ: Số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

4. Sản phẩm bình chọn:

4.1. Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn và do chính cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

4.2. Là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm

Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Các sản phẩm có cùng mẫu mã và công dụng, được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu, vật liệu khác nhau;

b) Các sản phẩm có mẫu mã khác nhau, có công dụng giống nhau được sản xuất từ một loại nguyên liệu, vật liệu;

c) Các sản phẩm khác nhau nhưng có thể ghép lại với nhau để tăng tiện ích sử dụng.

(Sau đây gọi chung là sản phẩm)

4.3. Không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

4.4. Có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

5. Hồ sơ và sản phẩm đăng ký bình chọn ở Thị xã: (02 bộ)

a) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1) kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

b) Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục số 2) kèm theo 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu (10x15) cm của sản phẩm được chụp từ 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

c) Bản sao các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm.

d) Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng bình chọn theo thời gian, địa điểm quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà: Nguyễn Thị Thủy Tiên - Nhân viên Phòng Kinh tế.

Số điện thoại: (0510) 3867.206

Email: phongkinhtedienban@gmail.com

Các biểu mẫu liên quan: 1. TB dang ky san pham du thi binh chon sp CNTT tieu bieu nam 2017.doc